Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία Αναθεώρηση της 15 Αυγούστου 2019

Η Herbalife σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε ατόμου επισκέπτεται τις ιστοσελίδες της και που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας ενημερώνει σε μορφή ερωταπαντήσεων σχετικά με τον τρόπο που η Herbalife χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και για τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με αυτά. Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@herbalife.com .

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η παρούσα πολιτική ισχύει για τις ιστοσελίδες της Herbalife («Ιστοσελίδες»), οι οποίες περιέχουν μία ηλεκτρονική σύνδεση με την παρούσα πολιτική.

Μπορείτε να δείτε το νομικό πρόσωπο που ελέγχει τα προσωπικά σας δεδομένα στον Πίνακα που βρίσκεται στο τέλος της παρούσας Πολιτικής με βάση τη χώρα διαμονής σας. Αυτό το νομικό πρόσωπο που ελέγχει τα προσωπικά σας δεδομένα καθορίζει τους σκοπούς, καθώς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι τα προϊόντα της Herbalife πωλούνται αποκλειστικά μέσω των Ανεξάρτητων Μελών μας («μέλη»), τα οποία μπορεί επίσης να ελέγχουν τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε απ’ ευθείας μαζί τους για να λάβετε γνώση σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούν σε σχέση με τα δεδομένα.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι τα οφέλη που θα έχω από την συλλογή των πληροφοριών από την Herbalife;

Μέσα από τις ιστοσελίδες της, η Herbalife συλλέγει πληροφορίες για σας για μια ποικιλία λόγων:

Μπορεί να έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων βάσει ισχύοντος νόμου, όμως στην περίπτωση αυτή, μπορεί να μην μπορείτε να επωφεληθείτε πλήρως από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντάς μας σχετικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση, επιλέγοντας να μην συμπεριληφθείτε σε διαφημίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω SMS, ή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις προσωπικών δεδομένων στον browser (λογισμικό πλοήγησης διαδικτύου) σας, όπως αναφέρεται παρακάτω. Αν αποσύρετε τη συναίνεσή σας, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε πλήρως τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Τι είδους πληροφορίες ενδέχεται να συλλεχθούν από τις Ιστοσελίδες;

Στην Herbalife, προσπαθούμε να σας προσφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο έλεγχο στις προσωπικές σας πληροφορίες. Γενικά, μπορείτε να επισκεφθείτε τις Ιστοσελίδες χωρίς να μας ενημερώσετε για το ποιος είστε ή να μας αποκαλύψετε άλλες προσωπικές σας πληροφορίες. Όμως, συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες, όπως τη διαδικτυακή διεύθυνση του υπολογιστή σας, καθώς και πληροφορίες για τον browser σας για να κάνουμε την ηλεκτρονική σύνδεση και για να σας δείξουμε την ιστοσελίδα μας. Για παράδειγμα, μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη πλοήγησή σας μέσα στην ιστοσελίδα, ή για να καταγράψουμε τις προτιμήσεις που έχετε επιλέξει. Αυτή είναι μια τυπική διαδικασία για οποιαδήποτε ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, αλλά μπορεί να μας βοηθήσουν για σκοπούς του μάρκετινγκ, καθώς και για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Όμως, υπάρχουν περιπτώσεις όπου συλλέγουμε πληροφορίες απευθείας από εσάς, όπως το όνομα σας και τη διεύθυνσή σας, όταν συμπληρώνετε ένα έντυπο για να ζητήσετε πληροφορίες για προϊόντα της Herbalife, ή για να γίνετε μέλος της Herbalife, ή για να επικοινωνήσετε με ένα μέλος, ή για να συμμετάσχετε σε κάποια εκδήλωση, ή σε κάποια πρόκληση, ή σε κάποια κλήρωση λαχνού. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να σας παράσχουμε πρόσθετες πληροφορίες και επιλογές σχετικά με τη σκοπούμενη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, αν απαιτείται. Συλλέγουμε επίσης τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας, καθώς και αν επιθυμείτε ή όχι να λάβετε εμπορικά ηλεκτρονικά μηνύματα.

Για καταχωρημένα μέλη, η Herbalife συλλέγει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που αγοράζετε διαδικτυακά, καθώς και πληροφορίες που ανεβάζουν εθελοντικά τα μέλη στις Ιστοσελίδες, όπως πληροφορίες για δυνητικούς πελάτες και για προσπάθειες μάρκετινγκ.

Μπορεί να λάβουμε πρόσθετες πληροφορίες για σας από δημόσιες και εμπορικές πηγές, και από πηγές τρίτων. Αν επικοινωνήσετε με υπηρεσίες τρίτων, όπως Facebook, Google, ή Twitter μέσα από τις Ιστοσελίδες για να συνδεθείτε, ή για να μοιραστείτε πληροφορίες με άλλους σχετικά με την εμπειρία σας στις Ιστοσελίδες, μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες από αυτές τις υπηρεσίες τρίτων.

Κάποιο από το περιεχόμενο ή από τη λειτουργικότητα των Ιστοσελίδων παρέχεται από τρίτους, όπως διασυνδέσεις του Facebook και του Twitter. Αυτοί οι τρίτοι λαμβάνουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας μας από εσάς, όπως με τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών (βλέπε το παρακάτω το τμήμα σχετικά με τα cookies). Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τις ιστοσελίδες αυτών των τρίτων για να κατανοήσετε τον τρόπο που χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας.

Πως θα συλλέξει και θα αποθηκεύσει η Herbalife αυτές τις πληροφορίες;

Η Herbalife αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε ένα κεντρικό αποθηκευτικό αρχείο μαζί με άλλες πληροφορίες που ίσως έχουμε για σας, αν υπάρχουν. Αυτό μας επιτρέπει να αποφεύγουμε την καταχώρηση ίδιων πληροφοριών, να διαχειριζόμαστε καλύτερα του πληροφοριακούς μας πόρους, και να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τους προαναφερόμενους σκοπούς και σύμφωνα με τις επιλογές σας.

Για πόσο χρονικό διάστημα η Herbalife θα αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες;

Μπορεί να κρατήσουμε τις πληροφορίες σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς που επιλέχτηκαν, ή όπως απαιτεί ο νόμος, οποιοδήποτε διάστημα είναι μεγαλύτερο. Η διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων σας από τη Herbalife εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες.

Η Herbalife αποθηκεύει τις πληροφορίες σας σε ένα ασφαλές περιβάλλον που προστατεύεται από ένα συνδυασμό φυσικών και τεχνικών μέτρων. Δεν υπάρχει γενική δημόσια πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, με εξαίρεση τις πληροφορίες που παρέχετε εθελοντικά σε φόρουμ που βρίσκονται στις Ιστοσελίδες ή σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες τρίτων.

Με ποιους μοιράζεται η Herbalife τα προσωπικά μου δεδομένα;

Η Herbalife θα μοιραστεί τα σχετικά προσωπικά δεδομένα με:

Που θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα;

H Herbalife λειτουργεί σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Για να έχουμε την δυνατότητα να σας προσφέρουμε σταθερές υπηρεσίες, όπου και αν βρίσκεστε, διαχειριζόμαστε ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας από ένα κεντρικό σημείο. Αυτό το σημείο προς το παρόν βρίσκεται στις ΗΠΑ. Επίσης, μέλη στο πάνω μέρος της γραμμής σας μπορεί να είναι εγκατεστημένα στις ΗΠΑ, ή σε άλλες χώρες. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία υποχρεώνει τη Herbalife να πάρει μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν μεταφέρονται σε περιοχές έξω από την Ευρώπη. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν:

Η Δέσμευση της Herbalife για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ανηλίκων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων είναι σημαντικό θέμα. Η Herbalife μπορεί να συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα από ανήλικους. Η Herbalife διασφαλίζει τη συναίνεση του γονέα ή του κηδεμόνα του ανήλικου, όπως απαιτεί ο σχετικός νόμος.

Τι είναι το Cookie;

Το cookie είναι μια γραμμή πληροφοριών σε μορφή κειμένου που η ιστοσελίδα μεταφέρει στο αρχείο των cookies του browser στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, έτσι ώστε η ιστοσελίδα να θυμάται ποιος είστε. Τα Cookies μπορούν να βοηθήσουν μια ιστοσελίδα να προσαρμόσει γρηγορότερα το περιεχόμενο του για να ταιριάζει με τις προτιμήσεις σας. Ορισμένα cookies δύνανται να μας επιτρέπουν την αναπαραγωγή και την επανάληψη επισκέψεων χρηστών στις Ιστοσελίδες μας. Οι περισσότερες μεγάλες ιστοσελίδες χρησιμοποιούν cookies.

Ένα cookie τυπικά θα περιέχει το όνομα της ηλεκτρονικής διεύθυνση από όπου προέρχεται το cookie, τον “χρόνος ζωής” του cookie, καθώς και την αξία του που είναι συνήθως ένας τυχαίος μοναδικός αριθμός.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies; 

Η Herbalife χρησιμοποιεί διαφόρων ειδών cookies για διάφορους σκοπούς που συμβάλλουν στην προστασία, την επεξεργασία και τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Κάποια από αυτά τα cookies είναι προσωρινά και αφαιρούνται από το πρόγραμμα περιήγησης μόλις κλείσετε τον ιστότοπό μας.  Κάποια από αυτά τα cookies παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησης για πολύ περισσότερο χρόνο (αν και ο χρόνος αυτός εξαρτάται από την διάρκεια ζωής του cookie). Είναι πιθανό να τοποθετούν cookies και τρίτοι μέσω των Ιστότοπων για να βοηθήσουν τους σκοπούς. Οι τύποι cookies που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τους εξής:

 

Cookies Απόδοσης
Αυτά χρησιμοποιούνται για τους εξής σκοπούς:

Cookies Προτίμησης
Αυτά χρησιμοποιούνται για τους εξής σκοπούς:

 

Cookies Ανάλυσης
Αυτά χρησιμοποιούνται για τους εξής σκοπούς:

 

Cookies Ασφάλειας και Ελέγχου Ταυτότητας

Αυτά χρησιμοποιούνται για τους εξής σκοπούς:

Cookies Στόχευσης και Διαφήμισης
Αυτά χρησιμοποιούνται για τους εξής σκοπούς:

Αναγνωριστικά Σήματα Ιστοσελίδας (Web Beacons)
Ορισμένες ιστοσελίδες μας μπορεί να περιέχουν ηλεκτρονικές εικόνες που είναι γνωστές ως Web Beacons (γνωστές και ως clear gifs) που μας επιτρέπουν να μετράμε τους χρήστες που επισκέφθηκαν αυτές τις σελίδες. Τα Web Beacons συλλέγουν μόνο περιορισμένες πληροφορίες που περιλαμβάνουν έναν αριθμό cookies, τον χρόνο και την ημερομηνία επίσκεψης σε μία σελίδα, και μία περιγραφή της σελίδας όπου βρίσκεται το Web Beacon. Μπορεί επίσης να μεταφέρουμε Web Beacons που τοποθετήθηκαν από τρίτους διαφημιστές. Αυτά τα Beacons χρησιμοποιούνται μόνο για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένης εκστρατείας.

Πώς απενεργοποιούνται και ενεργοποιούνται τα cookies;

Έχουμε δημοσιεύσει ένα κέντρο προτιμήσεων για τα cookies που σας επιτρέπει να αποδέχεστε ή να μην αποδέχεστε τα cookies στους Ιστότοπούς μας. Σημειώνεται ότι ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των Ιστοτόπων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσης, και ότι αυτά τα cookies δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στο κέντρο προτιμήσεων. Έχετε πρόσβαση στο κέντρο προτιμήσεων cookies μέσω του συνδέσμου τη σελίδα κέντρο προτιμήσεων

 

Επιπρόσθετα, έχετε τη δυνατότητα να αποδέχεστε ή να μην αποδέχεστε τα cookies, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα διαδραστικά χαρακτηριστικά του ιστότοπού μας εάν απενεργοποιηθούν ορισμένα cookies. Εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε πριν γίνει αποδεκτό κάποιο cookie στον σκληρό δίσκο σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Διαγραφή των cookies

Μπορείτε εύκολα να διαγράψετε τα cookies τα οποία έχουν εγκατασταθεί στο fάκελο των Cookies του browser σας. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows Explorer:

Αν δεν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows Explorer, τότε πρέπει να επιλέξετε “cookies” από την επιλογή “Βοήθεια” για να μάθετε που βρίσκετε ο φάκελος Cookies.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε σχέση με τα προσωπικά μου δεδομένα;

Ανάλογα με τον ισχύοντα νόμο, μπορεί να έχετε διάφορα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, απαγόρευσης, ή αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (περιλαμβανομένης της επεξεργασίας για απευθείας μάρκετινγκ), καθώς και για τη μεταφορά των δεδομένων σε άλλον ελεγκτή, και διαγραφή. Ορισμένες από τις Ιστοσελίδες μας επιτρέπουν την εξέταση και την επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, ή την ακύρωση της ιδιότητας του μέλους αυτής της υπηρεσίας. Όπου δεν είναι διαθέσιμη αυτή η λειτουργία, και για βοήθεια σχετικά με άλλα δικαιώματα επί προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο εξυπηρέτησης των μελών της Herbalife, ή επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@herbalife.com .

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται στους περιορισμούς που θέτει ο νόμος.

Αν δεν επιθυμείτε να λάβετε διαφημίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS, θα σας δοθεί η ευκαιρία να τις απορρίψετε μέσω των μηνυμάτων επικοινωνίας που θα λάβετε.

Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική και με τις πρακτικές που ακολουθούμε, ή αν έχετε παράπονα σχετικά μη τον τρόπο που η Herbalife χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση:

Data Protection Officer – EMEA
Herbalife Finance and Operations Service Centre
Puszkarska 7H, 30-644 Kraków, Poland
privacy@herbalife.com

Για τους χρήστες και τα μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν έχετε θέματα σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τη Herbalife, τα οποία δεν μπορεί να επιλύσει η ίδια η Herbalife ως ότου ικανοποιηθείτε, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της δικαιοδοσίας σας.

Τι πληροφορίες υπάρχουν σε σχέση με το Διαδίκτυο όσον αφορά την ασφάλεια των ιστοσελίδων;΄

Το Διαδίκτυο δεν είναι ένα ασφαλισμένο σύστημα και θα πρέπει πάντα να είστε επιφυλακτικοί σχετικά με τις πληροφορίες που δημοσιοποιείτε στο Διαδίκτυο. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στις ιστοσελίδες της Herbalife αποθηκεύονται σε ασφαλή λειτουργικά περιβάλλοντα που δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό. Όταν είναι απαραίτητο, τα προσωπικά δεδομένα κρυπτογραφούνται πριν πραγματοποιήσετε τη συναλλαγή σας με τη χρήση ασφαλούς τεχνολογίας.

Μπορεί η Herbalife να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική;

Η νόμοι, οι οδηγίες και η δικονομία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα αλλάζουν συνεχώς. Για το λόγο αυτό, η Herbalife διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική από καιρό σε καιρό. Προτείνουμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας περιοδικά για να ενημερώνεστε σχετικά με την πιο πρόσφατη έκδοση της πολιτικής μας.

Πως μπορώ να βρω το πρόσωπο της Herbalife που ελέγχει τα προσωπικά μου δεδομένα;

Μπορείτε να βρείτε τον φορέα της Herbalife που ελέγχει τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιώντας τον παρακάτω Πίνακα ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας.

Αρμενία 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Αυστρία HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Germany
Αζερμπαϊτζάν 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Λευκορωσία Herbalife Bela LLC, Bldg.29-91А, Prityckogo str., Minsk, 220092, Belarus
Βέλγιο HERBALIFE INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 BRUSSEL – Belgium
Βοσνία Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)
Βουλγαρία Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn (“Herbalife Polska”)
Κροατία Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)
Κύπρος HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Greece (“Herbalife Greece”)
Τσεχία HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Identification No. (IČO): 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Czech Republic (“Herbalife Czech”)
Δανία Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6

1103 København K

Εσθονία LLC “Herbalife International RS” | Russia, 129110, Moscow, Prospect Mira, 33/1. (“Herbalife”)
Φινλανδία Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Finland

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Γαλλία HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX
Γαλλική Πολυνησία HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX
Γεωργία 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7
Γερμανία Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Germany
Γκάνα Herbalife of Ghana Ltd., SK DTD127b, Tema, Motorway, Industrial Area Spintex Road, Accra, Ghana
Ελλάδα HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., Πεντέλης 110, 151 26 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
Ουγγαρία Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., Building “B”
Ισλανδία Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB
Ιρλανδία Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, United Kingdom
Ισραήλ HERBALIEF INT’L OF ISRAEL (1990) LTD., 46 Derech Hamakabim St, Industrial Zone, Rishon, Letzion 75359, Israel
Ιταλία Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Roma, Italia
Καζακστάν LLC Herbalife Kazakhstan, 241 Mukanov Ave., 050008 Almaty city, Republic of Kazakhstan
Κυργιστάν LLC Herbalife Kazakhstan, 050008, Kazakhstan, Almaty, Mukanova st. 241. (“Herbalife”)
Λετονία 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Λίβανος HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Greece («Herbalife Greece»)
Λιθουανία 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Μακεδονία Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)
Μάλτα Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands
Μολδαβία I.C.S Herbalife MA SRL , С/f: 1012600022785, Str. Ismail, 81/1, Business Centre “Panorama”, et. 2, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Μογγολία 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Ολλανδία Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands
Νορβηγία Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker
Πολωνία HERBALIFE POLSKA Sp. z o.o., Janki, ul. Falencka 1B, 05-090, Raszyn, Polska
Πορτογαλία HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Av. Infante D. Henrique, 347 Lisboa, 1800-218, PORTUGAL
Ρουμανία Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bucuresti, Romania
Ρωσία 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Σερβία Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)
Σλοβακία Herbalife Slovakia s.r.o., ID No: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovak Republic (“Herbalife Slovakia”)
Σλοβενία Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)
Νότια Αφρική (περιλαμβανομένης της Μποτσουάνα, του Λεσότο, της Ναμίμπια, και της Σουαζιλάνδης) Herbalife International South Africa, Ltd., Ground Floor, Building 32, Woodlands Office Park, Woodlands Drive, Woodmead, Gauteng, 2191, South Africa
Ισπανία Herbalife International de España S.A.

C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid

Ισπανία Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Stockholm, Sweden

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Ελβετία Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, 64293 Darmstadt, Germany
Τουρκία HERBALIFE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ., Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok., N3 Ataşehir, 34752, İstanbul/Türkiye
Ουκρανία  Herbalife Ukraine LLC,  01103, Kyiv, 26 Kikvidze str, Ukraine
Ηνωμένο Βασίλειο HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. United Kingdom
Ζάμπια Herbalife Zambia Ltd., Shop no. 5, Farmers House, Central Park, Cairo Road, Lusaka, Zambia

Επιπλέον, η Herbalife Europe Ltd. είναι ελεγκτής ορισμένων προσωπικών δεδομένων για δεσμεύσεις με περιορισμένο αριθμό τρίτων παρόχων υπηρεσιών και η Herbalife Europe Ltd. έχει διορίσει την Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. ως αντιπρόσωπός της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. γράφοντας στο 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg ή privacy@herbalife.com.